Присяжнюк Василь Васильович

Резюме

Закінчив Вінницький політехнічний інститут з червоним дипломом у 1983 році за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». Працював інженером кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки. З 1992 року по 2004 рік – заступник декана факультету автоматики та комп’ютерних систем управління. В теперішній час старший викладач кафедри метрології та промислової автоматики.

 

Опубліковано майже 40 наукових та навчально-методичних праць, із них вісім статей у наукових фахових виданнях внесених до переліку ВАК України, одна депонована стаття, чотири авторські свідоцтва на винахід та патенти України на винахід, також статі у збірках праць науково-технічних конференцій різного рівню та тези доповідей на науково-технічних конференціях різного рівню, п’ять навчальних посібника, із них три з грифом МОН і різноманітні методичні вказівки.

Викладав або викладаю в теперішній час наступні дисципліни :

1. Електронні прилади випробувальних систем

2. Засоби вимірювання неелектричних величин

3. Метрологія та вимірювальна техніка

4. Організація і планування наукових досліджень та патентознавство 

5. Основи електроніки

6. Спецглави математики

7. Теорія систем управління

8. Спецехнологія

9. Матеріалознавство

10. Допуски та технічні вимірювання